این صفحه توسط شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز پشتیبانی و مدیریت می شود

دسته بندی ها

قالبسازی،خدمات CNC و وایرکات


توضیحات

طراحی وساخت انواع قالب تزریقی،بادی 


خدمات وایرکات دراسرع وقت


اسکن و پرینت 3D


طراحی وساخت قالب باقمیت مناسب وسریعترین زمان


اخرین قیمت را ازمابخواهید


قیمت: ثبت نشده است
دسته بندی: ثبت نشده است
وضعیت: ثبت نشده است
برای اطلاع از آخرین تخفیفات و محصولات عضو خبرنامه ما شوید