این صفحه توسط شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز پشتیبانی و مدیریت می شود

درباره شرکت صنعت کاران مدرن (اس‍پیناس سابق)

صنعت کاران مدرن (اسپیناس سابق) ،

در1387 باهدف برطرف کردن نیازاولیهصنایع

پلاستیکدرزمینه مواد اولیه وساخت قالبهای

صنعتی کارخودرااغازنمودودرسال 1390موفقبه واردات ماشین الات CNCوتزریقپلاستیکشد وفعالیت خودرا تابحال باموفقیت ادامه داده است.


        

اهداف شرکت صنعت کاران مدرن (اس‍پیناس سابق)

برای اطلاع از آخرین تخفیفات و محصولات عضو خبرنامه ما شوید