این صفحه توسط شبکه حرفه ای کسب و کار ویکیوز پشتیبانی و مدیریت می شود

شرکت صنعت کاران مدرن (اس‍پیناس سابق)

صنعت کاران مدرن (اسپیناس سابق) ،

در1387 باهدف برطرف کردن نیازاولیهصنایع

پلاستیکدرزمینه مواد اولیه وساخت قالبهای

صنعتی کارخودرااغازنمودودرسال 1390موفقبه واردات ماشین الات CNCوتزریقپلاستیکشد وفعالیت...

بیشتر
برای اطلاع از آخرین تخفیفات و محصولات عضو خبرنامه ما شوید